MARŠRUTI / Salaca / Mazsalaca - Staicele

#Mazsalaca

# Rīgas- Ipiķu dzelzceļa tilts- 1944.gadā vācu armija atkāpjoties tiltu uzspridzināja, to atjaunoja 70. gados.

# Trosu tiltiņš pār Salacu. Labajā krastā atrodas Valtenbergas muižas apbūves ansamblis, ar milzīgu parku, kas aizņem 66.5 ha. Parkā aug 60 eksotisku augu sugu pārstāvji.

Aiz trosu tiltiņa Salacas kreisajā krastā atrodas Skaņkalnes Lībiešu pilskans. Pilskalna smilšakmens kraujā, kas vērsta pret Salacu, ir Upurala, kura pilskalna iedzīvotājiem bijusi dievu pielūgšanas vieta. Pilskalna otrā pusē, Dambjupītes gravas smilšakmens kraujā ir arī četras nelielas alas. No šejienes sākas interesantākais Salacas ielejas posms, kas stiepjas līdz pat Skaņaiskalnam, un veido brīnišķīgu dabas parku.

# Bezdelīgu klintis- atrodas Salacas kreisajā krastā, tās izrobotas ar nišām, pārkarēm, alām un izciļņiem. Bezdelīgu klintīs ir arī paliela ala (dziļums 9m, platums 3.5 m), kas cilvēkiem pieejama tikai, izmantojot laivu.

# Vilkaču priede- ~ 500 m no Bezdelīgu klints labā krastā pietek strauts, aiz tā Salacas krastā atrodas Vilkaču priede ar atsegtām, sānos saaugušām saknēm 1.5 m augustumā. Nostāsti vēsta, ka cilvēks varot pārvērsties par vilkaci, ja veca mēneša ceturtajā pusnaktī (no trešdienas uz ceturdienu) tas kails trīs reizes atmuguriski izlienot cauri priedes saknēm.

# Eņģeļu ala- ~ 800 m pēc Vilkaču priedes Salacas kreisajā krastā daba izveidojusi kaut ko līdzīgu katedrāles vārtiem. Vārti ir ~10 m , platums ~8 m un dziļums ~5 m. Eņģeļu alas tuvumā, ~200 m augšpus ir vēl trīs alas, kas paslēpušās aiz Salacas krasta apaugumu. Visa piekraste tur ir vienos avotos, arī no dažām alām izplūst dzidri avotiņi. 

# Dzelves kalns- pēc 400 m kreisajā krastā ir augsta, ar kokiem apaugusi krauja.

# Sapņu kāpnes- pretī Dzelves kalnam Salacas labajā pusē, asā upes līkumā ielejas kraujā ved garas koka kāpnes ar 94 pakāpieniem. Taciņa sākas no upes un ved pāri Mīlestības tiltiņam. Tur puisim un meitenei jāiedomājas kaut kas patīkams un ar aizvērtām acīm jākāpj augšup, abiem reizē mēģinot skaitīt pakāpienus. Ja doma pārtrūkst vai pakāpienu skaits sajūkot, iedomātais nepiepildoties.

# Neļķu (Suņu) klintis- pēc ~600 m labajā krastā sākas 300 m garās un 20 m augstās klintis. Viens no krāšņākajiem smilšakmens atsegumiem Latvijā. Klinšu sākumā no spraugas nelielā grotā izplūst avotiņš- Skābuma ķērne (Skābuma baļļa). Netālu no tās aiz krasta vaļņaatrodas 16 m garā Velna ala, sena kulta vieta. No Skābuma baļļas kāpnes ved līdz klints izcilnim- Velna kancelei.

# Skaņaiskalns- pēc nepilna kilometra upes kreisajā krastā slejās Skaņaiskalns- 19 m augsta un 60 m gara smilšakmens klints.

# Silmaču iezis- vēl pēc nepilna kilometra 2-3 m augsts smilšakmens atsegums, atsegumā ir neliela ala, no kuras izplūst avots.

# Dauģēnu klintis- labajā krastā paceļas pēdējais smilšakmens atsegums Salacas ielejā, tas ir ~15 m augusts un 100 m garš.

# Jaunutēnu dižakmens- pie upes kreisā krasta gandrīz divus metrus virs Salacas līmeņa. Akmens ir 3.5 m garš, vair;ak nekā 2 m plats un zem ūdens sniedzas vēl 1.3 m. Apkārtmērs- 10 m. Nedaudz uz leju pāri Salacai stiepjas akmeņu krāvums- Jaunutēnu krāces. Ne pārāk tālu atrodas vēl viens akmens (2 x 2.5 m), kurš atgādina savdabīgu krēslu.

# Jaunlīču strauts un Līču skolas ēka- pēc nepilna kilometra Salacas labā krasta pieteka, pār to slejas unikāls akmens tiltiņš (3.8 m plats), kas uzbūvēts no plēstām akmens sijām. Citi šāda tipa tiltiņi Latvijā nav atrasti.

# Piģele- labā krasta pieteka. ~1 km lejpus Piģeles ietekas, pie Ķūrēnu mājām sākas pirmās izteiktās Ķūrēnu straujteces un krācītes. Tajās sastopami arī lieli akmeņi.

# Iģe- kreisā krasta pieteka, tā ir lielākā Salacas pieteka (49 km).

# Vīķu muiža un Vīķu parks- Salacas kreisajā krastā- dabas aizsardzības objekts, kura platība ir 2.5 ha, tas izvietojies upes šaurā stāvkrastā aiz saliņas.

# Staiceles- Mazsalacas ceļa dzelzbetona tilts pār Salacu.

#Staicele

 

 

INFO:

  • Sarežģītība:
  • Starts:: Mazsalaca
  • Finišs: Staicele
  • garums: 39km
  • laiks: 2 dienas
  • naktsmītnes: naktsmītnes nav
  • Šķēršļi: