MARŠRUTI / Venta / Nīgrande- Skrunda

# Nīgrande.

# 13,2 km līdz Letižas ietekei- mazu saliņu, sēkļu un straujtecīšu virkne.

# 2 km līdz Šķerveļa ietekai.

# Ātraiskalns (Ātrās klintis, Straujais kalns)- izcili ainaviskas, līdz 20 metru augstas un ap 300 metru platas klintis upes kreisajā krastā, no kurām paveras krāšņs skats uz Ventas līkumu.  Ventas šajā posmā ir strauja un krāčaina.

# Gobdziņu klintis un Gobdziņu ala- 11 m augstas, 400 m platas klintis, kraujas kopējais augstums 16 m. Vērts piestāt un uzkāpt klintīs, lai pavērotu ainavu. Gobdziņu ala - 26 m gara, platums ap 2 metri, augstums 30 - 40 cm. Izveidojusies uz smilšakmens un dolomīta slāņu robežas. Otrā garākā ala Kurzemē.

# Ketleru atsegumi- Ventas labajā krastā 2,5 km augšpus Lēnām. Šajā vietā pirms aptuveni 365 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un bēgumiem pakļauta jūras krasta zona, kurā dzīvoja senākais no zināmajiem četrkāju radījumiem – "Ventastega" (Ventastega curonica).

# Pēc 5 km Lēnu katoļu baznīca.

# 8.8 km līdz Skrundai

 

INFO:

  • Sarežģītība: Normal
  • Starts:: Nīgrande
  • Finišs: Skrunda
  • garums: 32km
  • laiks: 2 dienas
  • naktsmītnes: naktsmītnes nav
  • Šķēršļi: