MARŠRUTI / Mēmele / Vecmēmele - Skaistkalne

1.      Tā kā upe plūst gar Lietuvas robežu obligāts nosacījums ir  ņemt līdzi pases vai ID kartes! 

#Vecmēmele- ciems Nereras novada Mazzalves pagastā, Mēmeles labajā krastā pie autoceļa V932 13km no pagasta centra Ērberģes.

#Vecmēmeles muiža un dzirnavu drupas- Vecmēmeles muižu un dzirnavas cēlis Eižens Hārens. Dzirnavas celtas 1870. gadā. Tās bijušas gandrīz kā rūpnīca, kur apstrādāja vilnu un gatavoja audumu. Darbojās arī gateris un seglinieku darbnīca. Dzirnavu otrajā stāvā, kārsa, vērpa un krāsoja vilnu. Padomju laikā dzirnavas neizmantoja, tās aizgāja bojā.

#Lielmēmeles krāces

#Lielmēmele- apdzīvota vieta Mēmeles labajā krastā.

#Dienvidsusejas ieteka Mēmelē/Ērberģe.

#Ērberģes muiža- Ērberģes muižas kungu māja celta klasicisma stilā 18.gadsimtā barona Taubes laikā, vēlāk vairākkārt pārbūvēta, t. sk. Mazzalves skolas vajadzībām 1940.gadā. Bijušie īpašnieki: 18.gadsimtā - barona fon Taubes dzimta; 19.gadsimta sākumā līdz pat 1920.gada agrārreformai - fon Hānu dzimta.Pie skolas tek Dienvidsusēja, kurai pāri ir interesants šaurs tilts vienas mašīnas platumā. Tas nosaukts barona fon Hāna sievas vārdā par Marijas tiltu.

#Viesīte- labā krasta pieteka.

#Kurmene- labā krasta pieteka.

#Apašča- kreisā krasta pieteka

#Skaistkalnes karsta kritenes. Karsta kritenes ir zemes virsējo slāņu piltuvveida iegruvumi. Tie veidojas vietās, kur, pazemes ūdeņiem izskalojot iežus, rodas tukšumi. Visvairāk izpētītas ir Skaistkalnes apkārtnē izplatītās karsta formas. Vislielākā virszemes karsta formu izplatība Latvijas teritorijā konstatēta austrumos no Skaistkalnes, tā turpinās arī Lietuvas teritorijā, kur izveidots Biržu reģionālais parks.

#Skaistkalnes tilts (aizsprosts)/ Skaistkalne.

 

INFO:

  • Sarežģītība:
  • Starts:: Vecmēmele
  • Finišs: Skaistkalne
  • garums: 56km
  • laiks: 2 dienas
  • naktsmītnes: naktsmītnes nav
  • Šķēršļi: